globes

גאווה לרשות המיסים

20.06.2007

כתבה מעיתון גלובס אודות החלטה תקדימית של רשות המסים להעניק פטור ממיסי מקרקעין לזוגות חד מיניים. ההחלטה נתקבלה בעקבות בקשה לפטור של זוג לסביות שיוצגו ע"י עו"ד עובדיה כהן.

globes-lesbus-dim