ynet

פלאפון לא סיפקה שירות. המחיר: 750 אלף ש"ח

17.02.2014

כתבה מאתר YNET אודות פשרה בבקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד חברת פלאפון בגין גביית תשלום עבור גיבוי אנשי קשר גם ממי שאינו בעל מכשיר התומך בשירות הגיבוי. בפשרה נקבע שעל פלאפון לתרום 750,000 ₪ לעמותות שונות.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4488495,00.html