NFC1

מכבידנט לא מוסיפה ריבית והצמדה

12.01.2014

כתבה באתר News1 אודות בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד חברת מכבידנט בגין עשיית עושר ולא במשפט בהיעדר השבת כספים עודפים שנגבים עבור טיפולי שיניים.

http://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=342773&subjectid=1