haaretz

מומחים ומסמכים מימי סלאח א-דין לא פתרו את הריב על המרתף בכנסיית הקבר

30.12.2011

כתבה מאתר הארץ אודות הסכסוך הממושך בו מעורבת הכנסייה הקופטית, המיוצגת ע"י משרדנו, סביב סוגיית בעלות והחזקה במרתף בכנסיית הקבר.

http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1604844