themarker

האם בעלי יחידות נופש בקלאב הוטל שוויתרו על זכותם ישלמו דמי אחזקה?

18.06.2013

כתבה מאתר דה מארקר אודות אישור תביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו המייצג את בעלי זכות השימוש ביחידות נופש של קלאב הוטל כנגד החברה.  התביעה הוגשה בבקשה לאפשר הקפאה של זכויות השימוש ביחידות נופש והימנעות מתשלום דמי אחזקה בעת ההקפאה.

http://www.themarker.com/law/1.2049769