calcalist

בקשה לייצוגית נגד שילב: מוכרת שידה רגילה במסווה שידת החתלה

07.09.2011

כתבה מאתר כלכליסט אודות בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברת שילב בגין מכירת שידות במסווה של שידות החתלה מכיוון שמתקן ההחתלה אינו כולל אישור מכון התקנים.

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3530782,00.html