ynet

ביהמ"ש: לדחות ההצבעה בקק"ל על הרפורמה

13.06.2009

כתבה מאתר YNET אודות עתירה שהוגשה ע"י חבר דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל באמצעות משרדנו בבקשה לדחות את אסיפת הקרן וההצבעה על הרפורמה במסגרתה תעביר קק"ל למנהל מקרקעי ישראל 50 אלף דונם.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3730436,00.html