themarker

אושרה ייצוגית נגד מרק: "לא גילתה תופעת לוואי בתרופה נגד התקרחות"

09.09.2013

כתבה מאתר דה מארקר אודות אישור תביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברת מרק, יצרנית התרופה "פרופסיה" למניעת נשירת שיער בגין אי גילויה של תופעת לוואי אפשרית- פגיעה בפוריות הגברית.

http://www.themarker.com/law/1.2116032