הצלחות

22.01.2017

ת"פ 46893-03/14 – ביטול כתב אישום בדבר גניבת מוצרים מהסופר בסך של כ-1000 ש"ח

הלקוח הואשם בעבירה של גניבה בטענה שכאשר ערך קניות בסופר יצא מהמבנה עם עגלת קניות מלאה במוצרים, וזאת מבלי ששילם בעבורם. הלקוח טען כי הקב"ט של הסופר טעה לחשוב כי מדובר באדם שגנב מוצרים בסניף אחר של אותה רשת סופרים, ולכן עקב אחריו במצלמות האבטחה במהלך כל זמן שהייתו בסופר, בו אסף מוצרים והניח אותם בעגלת הקניות. טענות אלו גובו בהקלטות ממצלמות האבטחה שבמקום, ובעדויותיהם של גורמים מעורבים. לגרסת הלקוח, בסיום איסוף המוצרים השאיר את העגלה ליד השומר שבכניסה לסופר, על מנת להביא מרכבו את אמצעי התשלום ששכח שם. בשלב זה, רץ אליו הקב"ט וייחס לו עבירת גניבה, שהביאה לפתיחת ההליך הפלילי כנגדו.

עו"ד קריא ניהל הליך הוכחות במטרה להוכיח את חפותו של הלקוח. במהלך ההוכחות עבר הקב"ט של הסופר חקירה נגדית על ידי עו"ד קריא, בה הוצגו הסתירות הרבות בעדותו של הקב"ט, וממנה עלתה התמונה כי הקב"ט חשד בכוונותיו של הלקוח באופן לא מבוסס. בסוף פרשת התביעה המליצה השופטת לומפ לתביעה לחזור בה מכתב האישום לאור אי הוכחת האשמה. נוכח דברי השופטת, ביטלה התביעה את כתב האישום.

לקריאה 46893


 

ת"פ 54017-01/16 – סגירת תיק שעניינו תקיפה באמצעות עט במהלך ריב בין תלמידים

הלקוח הינו קטין שהואשם בעבירה של תקיפה בטענה כי במהלך ריב עם תלמיד אחר בבית הספר, הלקוח דקר את התלמיד השני בצווארו בעזרת עט. הלקוח טען לחפותו, וכי השימוש בכוח בעזרת העט היה הכרחי כהגנה עצמית, לאחר שהתלמיד השני לכד אותו בכיתה והכה אותו נמרצות באופן שהעמיד אותו בסיכון.

עו"ד קריא הביא לסגירת התיק בעזרת בקשה מנומקת לגורמי התביעה אשר פרקה את האירוע לגורמים והסבירה כיצד מתקיימת במקרה זה טענת ההגנה העצמית. הבקשה, יחד עם הליכים נוספים אשר נקט עו"ד קריא, הובילה את התביעה להחלטה לסגור את התיק נגד הלקוח, בתמורה לביצוע של"צ.

לקריאה 54017


 

בש"פ 6750/16 – לראשונה: אישור לחקור את מחברת מסמך הערכת המסוכנות, בעניין צו פיקוח של לקוח

הלקוח מצוי בצו פיקוח לאחר שהורשע בעבר בעבירות מין. עו"ד קריא ביקש לחקור בדיון בבית המשפט המחוזי בעניין תנאי צו הפיקוח את מעריכת המסוכנות שניסחה את הערכת המסוכנות של הלקוח. לאחר שנתקל בסירוב מצד בית המשפט המחוזי, הגיש עו"ד קריא ערר לבית המשפט העליון בבקשה לחייב את בית המשפט המחוזי לאפשר את חקירתה של מעריכת המסוכנות. לאחר הגשת הערר, הסכים נציג המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, אשר היה אחראי על ייצוג המדינה בערר זה, לטענותיו של עו"ד קריא לגבי החשיבות שבהעדת מעריכת המסוכנות. לאור הסכמה זו, הורה בית המשפט העליון לבית המשפט המחוזי לאפשר לעו"ד קריא להעיד את מעריכת המסוכנות בדיון בעניין צו הפיקוח של הלקוח.

לקריאה 6750


פל"א 68302/16 – סגירת תיק כנגד לקוח המשרד שנחקר לגבי עבירות איומים ותקיפה

מדובר בלקוח המשרד, אשר נחקר לגבי עבירות איומים ותקיפה בעקבות תלונה שהגיש אחיו. עו"ד בם הגיש בקשה לסגירת התיק בטענה כי מדובר בעלילת שווא שנוצרה בעקבות סכסוך משפחתי, אשר אין מקום להתערבות הליכים פליליים בו. אכן, לאחר קבלת פנייתו של עו"ד בם, הוחלט על סגירת התיק בעילת חוסר ראיות מספיקות.

לקריאה: 68302/16


תא"מ 53487-02-14 – פיצוי כספי בסך אלפי שקלים ללקוח בעקבות חיפוש, עיכוב, ותפיסת חפצים שנשא, שלא כדין 

הלקוח עוכב והובא לתחנת משטרה, לאחר שבוצע חיפוש בחפציו ובו נתפסו חוברות שלתוכנן יוחס דברי הסתה. עו"ד בם טען שמשטרת ישראל התרשלה בכך שהחיפוש, העיכוב ותפיסת החוברות בוצעו שלא כדין וללא עילה, ולכן תבע פיצויים לטובת הלקוח בגין פגיעה בכבוד, בחופש הביטוי ובפרטיות, ובגין סבל, עגמת נפש וכאב.

בית המשפט הדגיש את הצורך לכוון את התנהגות המשטרה לשם הבטחת זכויות יסוד של הפרט, וקבע כי למשטרה לא היה חשד סביר שיצדיק את החיפוש ואת העיכוב, החוברות אינן מכילות דברי הסתה, ורשלנותם בביצוע כל האמור נבעה מזיהוי הלקוח כמשויך למגזר הדתי. לאור כל זאת, קבע את סכום הפיצויים על סך 5,500 ש"ח.

לקריאה: 53487-02-14


ת"ס 88227 – שיפור תנאי צו פיקוח לנאשם בעבירות מין

הלקוח מצוי בצו פיקוח לאחר שהורשע במספר מקרים במעשה מגונה בפומבי. עו"ד קריא טען כי מגבלה על כניסתו למקוואות הוטלה רק בשל היותו אדם דתי, ולכן ביקש לתקן את האיסור. בית המשפט אכן תיקן את האיסור, וקבע כי הלקוח רשאי להיכנס למקוואות בליווי בגיר המודע לצו הפיקוח, או כאשר נמצאים במקום שלושה בגירים גם אם אינם מודעים להגבלות המוטלות עליו.

לקריאה: ת"ס 88227


ת"פ 39371-12/16 – ענישה מקלה בהפרת צו פיקוח על עברייני מין

הלקוח נאשם בהפרת צו פיקוח על עברייני מין, בכך שעבד כמאבטח בקניון מבלי שקיבל אישור לכך על-ידי קצין הפיקוח ואף לאחר שבקשתו לכך סורבה. הלקוח הודה בעובדות כתב האישום, אך טען כי קיבל אישור ראשוני מקצין הפיקוח שרק בהמשך נשלל, וכי מצבו הכלכלי לא איפשר את עזיבת העבודה.

ב״כ הנאשם, עו״ד קריא, טען כי בקביעת העונש יש להתחשב בשיקול דעתו המוטעה של מפקד יחידת הפיקוח אשר אסר על ביצוע העבודה, שכן אין סכנה פוטנציאלית גבוהה יותר בעבודה כמאבטח בקניון, מאשר כמבקר בו- דבר שמלכתחילה לא נאסר על הלקוח. כמו כן טען כי עמדת הפרקליטות לפיה מתחם העונש ההולם בגין הפרה זו נע בין 10-3 חודשי מאסר בפועל, אינה מתיישבת עם פסיקה במקרי הפרה דומים, והראה כי אף בהפרות חמורות יותר קבע בית המשפט עונשים שאינם עולים על מאסר מותנה וקנס.

בית המשפט קיבל את עמדת עו״ד קריא לפיה מדובר במעשים המצויים ברף התחתון של מנעד החומרה בעבירת הפרת צו פיקוח, ואשר המסוכנות המינית הכרוכה בהם נמוכה. בהתאם, דן את הנאשם למאסר מותנה למשך 5 חודשים, וזאת – באופן חריג – אף ללא קנס נלווה.